NHIỆM VỤ NGÀY LV1 LV2 LV3 TỔNG ĐIỂM
ĐẬU (1 ĐẬU = 1 ĐIỂM) 200 2000 5000
35000
ĐIỂM 5000 10000 20000
THỜI GIAN (PHÚT) 60 90 120
5000
ĐIỂM 1000 1500 2500
SHARE (LẦN) 30 60 90
5000
ĐIỂM 1000 1500 2500
FAN MỚI (NGƯỜI) 30 60 100
5000
ĐIỂM 1000 1500 2500

 

Thưởng BXH Ngày

  • Thưởng 500 đậu khi hoàn thành 3 cấp nhiệm vụ trên.
  • Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngày là được nhận thưởng.

BXH Tuần

XẾP HẠNG ĐẬU THƯỞNG
1 10000
2 8000
3 6000
4 5000
5 4000
6 3000
7 2500
8 2000
9 1500
10 1000

 

  • Idol thuộc Top 10 BXH Tuần được thưởng đậu, không thưởng % điểm, BXH bắt đầu lúc 0 giờ thứ 7 và kết thúc lúc 24h thứ 6 tuần tiếp theo.

BXH TỔNG

XẾP HẠNG
ĐẬU THƯỞNG NHÓM A
XẾP HẠNG
ĐẬU THƯỞNG NHÓM B
Top1 800000 Top1 30000
Top2 400000 Top2 20000
Top3 200000 Top3 12000
Top4-10 100000 Top4-10 8000
Top11-20 60000 Top11-20 5000
Top21-50 30000 Top21-50 2000
Top51-100 12000
Top101-200 7000

 

  • Phân nhóm A và B, Idol có thu nhập tháng trước > 60k đậu thuộc nhóm Super Star, Top 200 nhóm này được thưởng đậu.
  • Idol có thu nhập tháng trước < 60k đậu thuộc nhóm Idol, Top 50 nhóm này được thưởng đậu.

BXH TỔNG – USER

XẾP HẠNG KIM CƯƠNG
Top1 50000
Top2 35000
Top3 15000
Top4-10 6000
Top11-20 3000
  • Chỉ User có mã quốc gia VN được tham gia BXH
  • User thuộc Top 20 được thưởng quà in-app và kim cương