CHỨC NĂNG KHÁNG CÁO

Bất kỳ Idol hoặc User nào cũng có thể dùng chức năng kháng cáo trong các trường hợp: bị hack tài khoản, muốn đổi số điện thoại mới vì số điện thoại hiện tại đang liên kết với tài khoản bị mất và không thể tự mình kết nối, tài khoản cũ không thể sử dụng.

 

  • Cách Điền Kháng Cáo

 

Bước 1: ở giao diện đăng nhập Bigo, điền số điện thoại sau đó ấn “tiếp theo”.

Bước 2: ấn “kháng cáo tài khoản”.

 

 

Bước 3: ấn “kháng cáo ngay”.

Bước 4: ở “nguyên nhân kháng cáo”, chọn “tài khoản bị hack” nếu muốn lấy lại tài khoản đã bị hack, chọn “đổi số điện thoại liên kết” cho các trường hợp còn lại. Ở “miêu tả vấn đề của bạn”, có thể dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn sự việc đã xảy ra với tài khoản của bạn cũng như lý do kháng cáo, tuyệt đối không viết tắt. Cuối cùng, ấn “bước tiếp theo”.

Bước 5: đối với nguyên nhân kháng cáo là “tài khoản bị hack”, điền chính xác ngày bị hack ở “phát hiện tài khoản bị hack khi nào” rồi chọn lý do bị hack ở “tại sao tài khoản bị hack”. Ở “miêu tả vấn đề của bạn”, dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn sự việc đã xảy ra với tài khoản của bạn cũng như lý do kháng cáo, tuyệt đối không viết tắt. Cuối cùng, ấn “bước tiếp theo”. 

Đối với nguyên nhân kháng cáo là “đổi số điện thoại liên kết”, ở “miêu tả vấn đề của bạn”, dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để trình bày một cách rõ ràng và ngắn gọn sự việc đã xảy ra với tài khoản của bạn cũng như lý do kháng cáo, tuyệt đối không viết tắt. Cuối cùng, ấn “bước tiếp theo”

Bước 6: ở “Bigo ID của bạn”, nhập chính xác Bigo ID của tài khoản muốn kháng cáo. Ở “thiết bị điện thoại thường dùng”, nhập chính xác và đầy đủ tên thiết bị đối với điện thoại iPhone (VD: Iphone 12 Pro Max), nhập chính xác và đầy đủ số kiểu máy (model number) đối với điện thoại Android. Cuối cùng, ấn “bước tiếp theo”.

Để điền có được thông tin này, các bạn cần vào phần “cài đặt” của điện thoại để kiểm tra “thông tin/giới thiệu thiết bị/điện thoại”.

 

Bước 7: ở “email của bạn” điền chính xác địa chỉ email. Ở “sđt cần liên kết mới”, nhập chính xác SĐT (VD: SĐT của bạn là 0918777888, khi điền bỏ số 0 ở đầu) rồi ấn “gửi” để nhận mã xác nhận gửi về điện thoại, sau đó điền mã vào “nhập mã xác nhận”. Tiếp theo, tải hình chụp CMND mặt trước, mặt sau và hình bạn cầm CMND để trước người, hình ảnh phải rõ nét và hiển thị đầy đủ thông tin trên CMND. Cuối cùng, ấn “gửi”

 

  • Cách Kiểm Tra Kết Quả Kháng Cáo

Thông thường, kháng cáo sẽ được xử lý sau 3 ngày làm việc (không tính 2 ngày cuối tuần, ngày lễ). Để kiểm tra  tiến độ và kết quả kháng cáo, các bạn ấn “kháng cáo của tôi” . Các kháng cáo đã được xử lý sẽ có nút “đã trả lời”, các bạn cần ấn vào nút này để xem kết quả. Khi xem kết quả, đặc biệt cần lưu ý dòng  tiếng Anh dưới chữ “đã trả lời”, dòng này thường thể hiện yêu cầu điền lại kháng cáo để cung cấp thêm thông tin về tên hoặc số kiểu máy của điện thoại thường dùng nhất để đăng nhập hoặc điện thoại đăng nhập lần cuối trước khi làm kháng cáo.

Lưu Ý

  • Về đăng nhập bằng số điện thoại:

Đối với các bạn không sử dụng mật mã cố định mà đăng nhập bằng mã xác minh, sau khi điền mã xác minh, bắt buộc phải  ấn “đăng nhập như ….” . Nếu ấn “Xóa” tài khoản của bạn sẽ mất kết nối với SĐT đang sử dụng, đồng thời SĐT này sẽ tự kết nối với 1 tài khoản mới hoàn toàn. 

  • Bảo vệ tài khoản:

Để tránh bị đánh cắp tài khoản, tuyệt đối không cho mượn tài khoản hoặc tiết lộ mật khẩu / mã xác minh dùng để đăng nhập cho người khác biệt, tuyệt đối không ấn vào các link lạ yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản Bigo hoặc tài khoản mạng xã hội hoặc số điện thoại mà các bạn đã dùng để liên kết với tài khoản Bigo.