PK ĐẠI CHIẾN

Áp dụng từ 01/03/2022 cho đến khi có thông báo mới

  1. Thời Gian Tổ Chức:

20h00-21h30 Thứ Ba hàng tuần

11h00 – 12h00 và 20h00 – 21h00 Thứ 7 hàng tuần

  1. Đổi Tượng Tham gia:

PK Đại Chiến dành cho tất cả Idol

  1. Quy Trình:

Idol tự đăng ký: thứ 6 hàng tuần, form đăng ký PK Đại Chiến cho thứ 3 tuần tiếp theo (khung giờ 20h – 21h30) và thứ 7 tuần tiếp theo (khung giờ 11h-12h và 20h – 21h) sẽ được gửi cho tất cả Idol thông qua tin nhắn Bigo. Lưu ý, đổi với PK thứ 3, trễ nhất là 11h thứ 2 điển form. Đối với PK thứ 7, trễ nhất là 11h thứ 6 điền form.

Agencụ đăng ký: thứ 6 hàng tuần, form đăng ký PK Đại Chiến cho thứ 3 tuần tiếp theo (khung giờ 20h – 21h30) và thứ 7 tuần tiếp theo khung giờ 11h-12h và 20h – 21h) sẽ được cập nhật. AGC có thể hỗ trợ Idol đăng ký PK Đại Chiến bằng cách điền form. Lưu ý, đối với PK thứ 3, trễ nhất là 11h thứ 2 điền form. Đối với PK thứ 7, trễ nhất là 11h thứ 6 điền form.

Thưởng theo ngày, nếu tổng số đậu Idol được tặng ở tất cả các trận PK Đại Chiến đã tham gia trong ngày tổ chức event đạt mốc quy định thì Idol được thưởng theo bảng dưới.

 

MỐC ĐẬU PK PHẦN THƯỞNG
1000 – dưới 5000 30 đậu
5000 – dưới 10000 200 đậu
10000 – dưới 20000 500 đậu
20000 trở lên 1200 đậu

 

  • Thưởng theo xếp hạng:

Thưởng theo ngàu, xếp hạng dựa theo tổng số đậu Idol được tặng ở tất cả các trận PK Đại Chiến đã tham gia trong ngày tổ chức event, Idol thuộc Top 10 được nhận thưởng.

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG

Top 1

10000 đậu

Top 2

7000 đậu
Top 3

5000 đậu

Top 4-6

3500 đậu

Top 7-10

2000 đậu

 

Hình phạt Idol:

Trong ngày PK, Idol có từ 2 trận PK phạm quy trở lên, bao gồm: không ẩn xác nhận PK, ăn từ chối PK hoặc thoát khỏi trận PK thì Idol sẽ bị đưa

vào danh sách cắm tham gia PK Đại Chiến.

AGC có thể xin Xóa Idol thuộc biên chế team mình khỏi danh sách cấm bằng cách dùng điểm đặc quyền AGC, tốn 10 điểm/lần/Idol.

Cách Kết Nối PK:

Mỗi trận PK là 10 phút, đến giờ PK, hệ thống sẽ tự gửi lời mời các Idol đã được xếp cặp đấu,2 Idol cùng cặp đấu đều phải ẩn “xác nhận PK” thì

trận đấu mới có thể bắt đầu.

Nhằm đảm bảo PK diễn ra thuận lợi, ldol cần lưu ý một số vấn đề sau:

Để không gặp phải lỗi mời PK, Idol nên follow đối thủ trước trận PK, tối thiểu mở live trước giờ PK 10 phút, trong lúc chờ nhận lời mời PK tuyệt đối không nhận lời mời vào Live House, không nhận lời mời video/ voice call, không mở hoặc tham gia phòng video voice nhiều người, không tự mời người khác PK hoặc nhận lời mời PK từ người khác.

Lời mời PK do hệ thống tự động gửi sẽ có giao diện như sau: