• Cách Tính Số Liệu 

 

Mỗi Idol sau khi ký hợp đồng thành công sẽ có chức năng Live Data để tự theo dõi số liệu của mình. Đậu mới, ngày live và giờ live được Live Data ghi nhận sẽ được dùng làm số liệu tham khảo để Bigo tính lương tháng cho Idol. Vì vậy, các bạn Idol cần đặc biệt lưu ý cách Live Data ghi nhận số liệu như liệt kê bên dưới:

1️⃣Live xuyên đêm không tắt live trước 24h vẫn sẽ tính thời gian live và đậu cho 2 ngày. VD: 23h ngày hiện tại live đến 1h hôm sau sẽ được tính live 2 ngày, mỗi ngày 1 tiếng và đậu phân ra 2 ngày theo thực tế đậu nhận ở từng ngày.

2️⃣Một ngày tối đa được tính 8 tiếng live, live nhiều giờ hơn cũng chỉ tính 8 tiếng.

3️⃣Mở phòng voice, phòng riêng tư không tính thời gian live, live game điện thoại không tính thời gian live. Các hình thức live nói trên vẫn tính đậu vào live data.

4️⃣Ngày nào live có thời gian live cộng dồn được 1 tiếng trở lên mới được xem là 1 ngày live hợp lệ và được tính ngày vào Live Data. VD: ngày 8/12, sáng live 15 phút, chiều live 45 phút, cộng dồn thành 1 tiếng. Như vậy ngày 8/12 là ngày live hợp lệ và được tính vào Live Data.

5️⃣Đậu và thời gian live tích lũy trong Live House được tính vào Live Data.

6️⃣Chức năng hẹn hò:

?Phòng voice của sảnh hẹn hò: chủ phòng và khách mời được tính đậu vào live data nhưng không tính thời gian live.

?Phòng video của sảnh hẹn hò: chủ phòng được tính cả thời gian live và đậu vào live data, khách mời chỉ được tính đậu vào live data nhưng không được tính thời gian live.

?Chủ phòng hẹn hò: thời gian live và đậu đều không được tính vào live data.

?Lưu ý, bên trên cách tính số liệu hiện hành, nếu có thay đổi, Bigo sẽ cập nhật thông tin đến các bạn sớm nhất có thể. Thông thường, Live Data mất 2 – 3 ngày để cập nhật đầy đủ số liệu; khi hệ thống lỗi, thời gian này sẽ tăng lên. 

 

 

  • Cách Xem Live Data

 

1️⃣Các bước truy cập vào Live Data: giao diện Tôi → Ví Tiền → Đậu → Live Data

2️⃣Live Data phân thành 2 loại:

? Báo ngày: Idol ấn vào quyển lịch và chọn các ngày muốn kiểm tra số đậu mới, số ngày live và số giờ live đã đạt được.

?Báo tháng:  Idol ấn vào quyển lịch và chọn các tháng muốn kiểm tra số đậu mới, số ngày live và số giờ live đã đạt được.

3️⃣ Live Data chỉ hiển thị được số liệu từ ngày chức năng này có trong tài khoản của Idol nhưng hệ thống Bigo vẫn ghi nhận số liệu của Idol từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng để tính lương cho Idol. VD: Idol ký hợp đồng thành công vào 15/12 thì Live Data chỉ hiện được số liệu từ ngày 15/12 trở về sau. Tuy nhiên, hệ thống vẫn ghi nhận số liệu của Idol toàn bộ các ngày 01-31/12 để tính lương cho Idol.