EVENT ÁP DỤNG BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9/2020
LƯU Ý EVENT GIA TỘC CHIẾN ÁP DỤNG TÍNH QUÀ GIA TỘC CHIẾN TỪ MÙNG 4 HÀNG THÁNG. UP TRƯỚC MÙNG 4 KHÔNG CẬP NHẬT!

LIVE ĐẬP THÙNG – NHẬN THƯỞNG KHỦNG
THÙNG ĐẬU THƯỞNG (VNĐ)
1st >20.000 200.000đ
3st >40.000 300.000đ
>5st >60.000 500.000đ
YÊU CẦU MỖI THẦN TƯỢNG ĐẠT ĐƯỢC CHỈ TIÊU HÃY GỬI HÌNH ẢNH THÙNG + SỐ ĐẬU ĐẠT ĐƯỢC + SỐ ĐẬU TỔNG TRÊN LIVE ĐỂ XÁC NHẬN

– Thưởng áp dụng 1 lần duy nhất trong tháng cho 3 hạng mục: 1st, 3st và trên 5st tương đương tổng giá trị 1,000,000đ
Ví dụ hôm nay bạn làm dc 2st sẽ tính là thưởng 1st: 200k
Ngày mai bạn phải đạt 3st thì mới được thưởng thêm 300k. Còn đạt <2st sẽ k được thưởng thêm.
Còn nếu bạn đạt 3st luôn thì sẽ tính thưởng mục 3st: 500k. Đạt 5st luôn trong ngày thưởng: 1,000,000đ
THƯỜNG ĐIỂM GIA TỘC CHIẾN TÍNH THEO CẤP ĐỘ GIA TỘC
GIA TỘC CHIẾN ĐẠT 350,000 ĐẬU
TOP MỐC ĐẬU
1 350.000 70.000
2 350.000 55.000
3 350.000 40.000
4 350.000 30.000
5 350.000 25.000
6 350.000 20.000
7 350.000 18.000
8 350.000 17.000
9 350.000 16.000
10 350.000 15.000
11 350.000 10.000
12 350.000 10.000
13 350.000 8.000
14 350.000 8.000
15 350.000 8.000
YÊU CẦU: GIA TỘC ĐẠT LEVEL.3 – ĐẠT TRÊN 5,000,000 ĐIỂM GTC. CÓ 5 IDOL ĐẠT >10K VÀ 5 USER TẶNG >10K QUÀ GTC. CÓ 1 IDOL ĐẠT >40K VÀ 1 USER TẶNG QUÀ GTC.
GIA TỘC CHIẾN ĐẠT 220,000 ĐẬU
TOP MỐC ĐẬU
1 220.000 55.000
2 220.000 45.000
3 220.000 35.000
4 220.000 25.000
5 220.000 20.000
6 220.000 10.000
7 220.000 9.000
8 220.000 8.000
9 220.000 7.000
10 220.000 6.000
YÊU CẦU: GIA TỘC ĐẠT LEVEL.2-3 – ĐẠT TRÊN 3,000,000 ĐIỂM GTC. CÓ 5 IDOL ĐẠT >10K VÀ 5 USER TẶNG >10K QUÀ GTC. CÓ 1 IDOL ĐẠT >40K VÀ 1 USER TẶNG >40k QUÀ GTC.
GIA TỘC CHIẾN ĐẠT 100,000 ĐẬU
TOP MỐC ĐẬU THƯỞNG
1 100.000 30.000
2 100.000 20.000
3 100.000 10.000
4 100.000 7.500
5 100.000 7.500
6 100.000 5.000
7 100.000 5.000
8 100.000 5.000
9 100.000 5.000
10 100.000 5.000
YÊU CẦU: GIA TỘC ĐẠT LEVEL.2 – ĐẠT TRÊN 1,200,000 ĐIỂM GTC. CÓ 5 IDOL ĐẠT >10K VÀ 5 USER TẶNG >10K QUÀ GTC
GIA TỘC CHIẾN ĐẠT 35,000 ĐẬU
TOP MỐC ĐẬU
1 35.000 15.000
2 35.000 10.000
3 35.000 5.000
4 35.000 3.000
5 35.000 2.000
YÊU CẦU: GIA TỘC ĐẠT LEVEL.2 – ĐẠT TRÊN 500,000 ĐIỂM GTC. CÓ 5 IDOL ĐẠT >10K VÀ 5 USER TẶNG >10K QUÀ GTC
GIA TỘC CHIẾN ĐẠT 15,000 ĐẬU
TOP MỐC ĐẬU
1 15.000 6.000
2 15.000 4.000
3 15.000 3.000
4 15.000 1.000
5 15.000 1.000
YÊU CẦU: GIA TỘC ĐẠT LEVEL.1 – ĐẠT TRÊN 300,000 ĐIỂM GTC

Lưu ý với idol tham gia sự kiện: “Đua quà gia tộc – Hưởng ngay tài lộc” cần vào gia tộc chính NHP mới được tính hợp lệ

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment