– Các hành vi đơn giản có thể sử dụng được điểm Svip thì nên mua hoặc xin svip để mở. Nếu mở bằng hình thức bảo lãnh mà sập liên quan đến TIKTOK, APP CẠNH TRANH, TRẺ EM, MÁU, VŨ KHÍ, CỜ BẠC, HÚT CHÍT hay đơn giản là VIDEO TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI CÓ HÌNH ẢNH, LOGO TIKTOK và các vấn đề trên thì bạn sẽ bị cty thu hồi vĩnh viễn k lấy lại được. Nên thật hết sức lưu ý

Nội dung chép phạt (chép bằng tay vào giấy A4 hoặc giấy ô li)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcBẢNG CAM KẾT

– Tên tôi: Trần Bi Gô                           ; ID BIGO: 123456xxx
– Lý do xin mở tài khoản: Đưa video tiktok lên livestream tại BIGO LIVE ngày 18/10/2020
Nội dung chép phạt:


..
..
Người viết đơn:
Chữ ký
Họ và tên

Sau đó chụp ảnh gửi HD Zalo hoặc mail: GiatocNHP.bigo@gmail.com cho quản lý để được gửi Bảo lãnh. Cty sẽ làm việc từ 7-10 ngày không tính t7-cn.

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment