QUY TẮC THI

VOTE VÒNG 1 SAU 3 PHÚT TEST MIC

MỜI PK VÒNG 2

Mọi người xem qua về thời gian thi, cách vote và cách mời PK.
Một số lưu ý
1. Thời gian thi (các thí sinh dựa theo thời gian thi của mình, online trước giúp anh 15 phút để hệ thống gửi lời mời vào room)
*Test mic: 19:00 – 19:40
*Thi vòng 1: 20:00 – 21:00
*Thi vòng PK: 21:10 – 21:55
Đặc biệt, các bạn lưu ý follow lẫn nhau hết, ở vòng PK cặp nào thi thì 2 bạn idol chủ động mời PK giúp anh, thời gian PK là 15 phút , KHÔNG HIỆP PHỤ và TRẢ KÈO nếu không muốn.
2. Thời gian bảng VOTE: 20:05 – 21:00 sẽ xuất hiện ở room Live house và 10 room của thí sinh, phải vote qua bảng bằng Mace/ Kiss me/ Family Shield/Super Dragon (quà Gia tộc chiến) thì thí sinh mới dc tính phiếu vote nhé
3. Vòng PK tất cả quà Kim cương đều được tính

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment