THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG PK BẮT BUỘC

Dưới đây là CHÍNH SÁCH PK BẮT BUỘC. Phổ biến và áp dụng cho Agency và Idol từ ngày 12/11/2020.
Qui Tắc:
1) Dựa theo số lượng Idol của các đại lý, BIGO gửi danh sách Idol tham gia PK cho các đại lý trước 2 ngày tổ chức event. Với điều kiện số lượng Idol tham gia không thay đổi, đổi danh sách Idol tham gia PK báo trước 1 ngày, số lượng thay đổi không được quá 30%.
2) BIGO sẽ xếp lịch thi và thông báo thời gian PK cho đại lý và treo banner trên app BIGO trước khi tổ chức. Đồng thời push tin nhắn IM cho Idol nằm trong danh sách PK bắt buộc trước ngày thi để chuẩn bị.
3) Mỗi trận PK là 15 phút, PK được chia thành 6 nhóm và khoảng thời gian của mỗi nhóm như sau: 20:00-20:30,20:30-21:00,21:00-21:30
4) Nếu Idol không thể mở online đúng giờ, đại lý cần tìm Idol khác thay thế. ( Bao gồm số lượng không quá 30%).

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment